Miluj svou temnotu

Koláž „Miluj svou temnotu“ zobrazuje různé druhy pocitů, emocí, stavů… kterých se dnešní společnost vyvaruje, protože neví, jak s nimi nakládat, jak je prožít, jak k nim přistupovat… Klíčem je se do nich naplno ponořit, prožít je, vyjádřit je… A poučit se od nich… Mají nám totiž co říct. Jsou stejně tak pravdivé a reálné, stejně tak hodnotné a krásné, jako pocity pozitivní…

Plakej, prosím…

… Prší… Země pláče… Plakej s ní…

Pláč je krásný, očistný, výživný… Pláčem prožíváme své emoce, stávají se reálnými, ať už jsou veselé nebo smutné… Pláč je voda, jemná, ženská, darující život. Propojuje nás s Matkou Zemí, od které jsme jako lidstvo nyní tak odpojeni…