Nejkrásnější modlitba: modlitba za Matku Zemi

Šla jsem tam, kam nikdo nechodí, tam, kam se chodí vykoupat jen bytosti místní přírody, bytosti, které nikdo nevidí… Krása a čistota toho místa mě zavolala svým tichem, mírem a svou léčivou energií. Jakmile jsem vstoupila na toto posvátné místo, čistá voda mě vyzvala, ať se jako Eva vykoupu v místních vodách a nechám odplout vše těžké, smutné, prázdné… A tak jsem učinila. Po očistné koupeli jsem se dívala na tu krásu, dýchala a prostě jen „byla“. Hrkly mi slzy do očí. Byla jsem dojatá, byla jsem poctěná, že tu mohu být, že mohu dýchat, že mohu cítit. „Žijeme v ráji,“ říkám si. Pláču dojetím a postesknu si „Proč jsme se tak odpojili od Matky Země? Od její náruče?“ V přírodě vše proudí, léčí, vše je tak, jak má být… Kdykoli navštívím nějaké nádherné místo, naprosto se uvolním a cítím, jak mě příroda svou přítomností léčí… Prostě jen tím, že tam jsem, tím, že dýchám, tím, že cítím… Děkuji Ti, Matičko Země, za veškerou lásku, kterou nám dáváš, náruč, kterou nás objímáš, za každou kapku vody, každý kousek ovoce, zeleniny, za všechno to výživné a chutné jídlo… Kéž všichni oplývají Tvou hojností jako já… Děkuji Ti za čerstvý vzduch, za každý nádech, za každý výdech, za to, žes nám dala a dáváš život… Děkuji Ti a odpusť nám, prosím. Kéž se opět navrátíme k sobě. Kéž se opět navrátíme k Tobě. Kéž žijeme v harmonii – se sebou uvnitř sebe, s přírodou, se vším, co je, co existuje…??? Kéž opět najdeme cestu k lásce, k té skutečné lásce. Kéž v Tobě opět shledáme toho největšího učitele, kéž vidíme a cítíme Tvou lásku, kéž si Tě vážíme, ceníme, kéž Tě znovu opěvujeme. Kéž znovu vzkvétáš, kéž jsi naplněná léčivým božským světlem a spolu s Tebou i my, Tvé děti, Tví synové a dcery, Tví učedníci. ❤️

S láskou ???

Nuataa Sonáya

Léčivá koupel v místních vodách: Peru – Moyobamba (džungle)
Zvláštní, jak tento potůček je tolik podobný našim potokům
Rituál pro Matku Zemi a Přírodu: rituál obětiny (ofrenda) – Peru – Moyobamba