Báseň Proč? – Plakát s citáty

Proč tu jsem?
Co tu dělám?
Svým hlasem
zprávu posílám

Do celého světa,
do celého Vesmíru…
Jaká je podstata?
Dosáhnu míru?

Proč jsem se narodila?
Proč jsem teď a tady?
Co jsem komu udělala?
Já s ohnutými zády

Kráčím suchou pouští,
hledám odpověď…
Kdopak ji vyvěští?
Vyslechne zpověď?

Otázky přicházejí,
otázky odcházejí,
prázdnotou zejí,
však cítím naději

V mém srdci.
V mém teple.
V mém slunci.
V mém světle.

To jediné
mě drží nad vodou.
To jediné
není náhodou.

Bez všech stínů,
bez všech myšlenek,
v silném závanu,
co hladí mě navenek

Usmívám se,
protože vím…
Nevzdávám se,
protože smím

Toužit a chtít,
lásku následovat,
mé srdce vzít,
sebe obětovat

Svým snům,
svým nápadům,
všem dnům,
všem osudům.

Z nějakého důvodu,
jsem všeho součástí,
ať to svedu či nesvedu,
cítím ono štěstí

Že mohu žít,
že mohu cítit,
že mohu být,
že mohu svítit.

Kráčet vstříc,
sdílet, zažívat,
že můžu víc,
chvíle prožívat…

Přála bych si,
abychom se ucítili.
Jako poprvé
život pocítili.

Abychom si uvědomili,
co je uvnitř nás.
Abychom se nacítili.
Pak každý z nás

Uvidí, uslyší,
ucítí své srdce,
co stále zkouší
ťukat tak měkce,

Promlouvat, zpívat,
vést nás.
Naději dávat,
otázky klást…

Motýlek – Nuataa Sonáya

Kupte si umělecký plakát s básní Proč? od Nuataa! 🙂