Báseň Zavři oči své – Plakát s citáty

Posaď se.
Zavři své oči.
Zastav se.
Čas klidně běží…

Dýchej.
Pomalu. Měkce.
Nechej
jemně a lehce

Své srdce bít,
své tělo hýbat,
na chvíli žít
a jenom dýchat.

Nahoru, dolu,
v rytmu dechu,
sami i spolu,
pusťme tu pýchu.

Pusťme vše negativní.
Pusťme vše těžké.
Buďme teď senzitivní
na všechno božské

Co k nám přichází,
co je v nás…
Nikdy neodchází
krásná zář

V našich srdcích,
pulzuje věčností
i v našich koncích
stálou věrností.

Dýchejme pomalu,
pravidelně.
Uciťme víru,
co v nás tajně

Zaseje semínko
lásky a naděje.
Cítíš? Je blizounko.
Srdce se chvěje.

Každým nádechem
přijímáme život.
Každým výdechem
zažíváme přerod

V čistí, světlejší,
vědomou bytost,
stále zářivější
božskou svatost.

Uvědomme si,
jak jsme mocní.
Zvědomme si,
jak jsme vzácní.

Začněme milovat
svou vlastní podstatu.
Začněme promlouvat
k vlastnímu zázraku

Života v nás.
Začněme už žít.
Važme si krás.
Dovolme si být.

Dovolme si proudit
přítomně, vědomě,
jenom se vlnit,
světle i temně.

Začněme přijímat.
Začněme dýchat.
Lásku pojímat,
prostě se nechat

Vést naší intuicí,
naším Vyšším já,
cestu nám věštící.
Právě teď volá

Po naší přítomné
lásce a pozornosti,
po naší jemné
i silné oddanosti…

Motýlek – Nuataa Sonáya

Kupte si umělecký plakát s básní Zavři oči své od Nuataa! 🙂