Přestaňme být závislí na online komunikaci! Ničí to nás, naše vztahy i lásku v nich…

Vím, že tohle je technologická doba a počítače, chytré telefony a veškerá elektronika nám nabízí skvělé možnosti, jak efektivně nejen pracovat, ale i komunikovat a ulehčovat si mnohé záležitosti, které by nám jinak zabraly spoustu času… ALE nesmíme zapomenout na opravdová úskalí toho všeho. Úskalí, omezení a rizika, která ničí nás a všechno kolem…

Nemíním se tu teď rozepisovat o všech možných dopadech elektroniky a technologie na náš běžný, každodenní život. Chci pouze poukázat na jednu věc, a to je naprostá destrukce vztahů na základě misinterpretace zpráv, které dostáváme ať už emailem, přes SMS nebo přes chat. Prostě psaných zpráv…

Sama jsem kdysi dávno spadla do éry, kdy jsem milovala chatování, sdílení online a tak dále. Pořád jsem si psala s kamarády přes chat a líbilo se mi, že můžu najednou komunikovat s mnoha přáteli v průběhu dne, přestože jsme každý jinde a nemusíme tak čekat, až se uvidíme. Pak jsem ale navázala vztah a začala pozorovat, k jakému množství hádek, rozporů a nedorozumění docházelo kvůli tomu, že:

  • Někdo něco ne/napsal, jak to ne/napsal,…
  • Někdo byl online a vůbec mi neodpověděl,..
  • Někdo dal zobrazeno a neodpověděl, nebo odpověděl o dost později, že mě to urazilo nebo ranilo,…
  • Někdo něco napsal nějak divně, že to nechápu a spekuluji nad tím, co to vlastně znamená – a že si to vlastně nemůžu jinak vykládat, než tak, že….
  • Někdo použil zvláštního smajlíka, který vypadal, jako že se mi vysmívá, než aby bral konverzaci vážně, nebo jiného smajlíka, než bychom očekávali,… nebo celá ta zpráva vyzněla úplně divně,…
  • A tak dále, a tak dále…

A nebyla jsem v tom sama. Začala jsem tento fenomén vidět a především slyšet všude kolem. Kamarádi a kamarádky se bavili o svých vztazích a pořád říkali “A on/a mi na to napsal/a…”, “A on/a mi vůbec neodepsal/a!?!”, “Chápeš to? Jak to mohl/a napsat?”, “Pořád čekám na odpověď, co asi dělá? To mě jako nechává čekat naschvál? To si myslí, že čekám jenom na něj/jí?” Nebudu tu samozřejmě psát všechny ty různé věty, které jste samozřejmě jistě i vy slyšeli už milionkrát…

Naštěstí jsme si s přítelem dokázali všimnout, jaký ohromný nepořádek online komunikace v našem vztahu dělá a jaký ohromný negativní dopad má. Představuje obrovský prostor k tomu, aby obě strany něco nepochopily, vyložily si to jinak a přijaly to do svého srdce úplně jinak, než jak to druhá strana cítila. A tím se pokažené semínko, jedno za druhým, zasévá a zasévá a nadělá velké problémy. Vznikají pochyby, zranění a vztahy se pomalu, ale jistě, slovo za slovem, písmenko za písmenkem ničí.

93 % komunikace probíhá beze slov. 93 % !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Drtivá většina toho, co druhá strana chce říci, je při psané komunikaci ztraceno!!!!! … To opravdu chceme??? … Dalších 38 % probíhá skrze verbální projev a zbylých 55 % zaujímá řeč těla. A tato řeč těla neznamená jen naše gesta či pohyby, ale především energetickou výměnu mezi bytostmi jako takovými. A my se dohadujeme o tom, kdo napsal, nenapsal, jak se vyjádřil, kdy odpověděl, jak to vyznělo a proč asi? Vždyť my sami máme kolikrát problém s osobní komunikací mezi sebou. Nevíme, jak naše názory a pocity správně formulovat do slov. Spousta hádek se děje právě kvůli nedorozuměním, že někdo něco nějak řekl, i když to tak nemyslel a vyjádřil se špatně. A to nyní mluvím o hádkách v osobní komunikaci! Cítíte, jaké ohromné riziko pro jakékoli naše vztahy to je? 

Přiznejme si to. Mnoho z nás je vlastně opravdu liných psát a vše obsáhle do nejmenšího detailu vysvětlovat. Mnohokrát se ztrácíme v tom, jak správně použít slova a dát je do vět v osobní komunikaci, natož v té elektronické. Mnoho z nás raději žije ve fyzické realitě, baví se s lidmi kolem nás, takže nemá čas ani chuť řádně a pořád odpovídat na všechny zprávy tak, jak bychom to dělali při osobní komunikaci. Vždyť je to přirozené žít s lidmi vedle nás a ne s telefonem… A hlavně: mnoho z nás se prostě nedokáže dostatečně nacítit na to, že na druhé straně té světelné krabičky je ta a ta osoba, že právě v tuto chvíli cítíme k ní to a to a chceme jí říct to a to. Je pro naši přirozenost velmi obtížné si toho být vědomi a cítit vše, co bychom k dané osobě cítili při komunikaci osobní… Je to naprosto nemožné!!!!

Přestaňme se tedy upínat na to, kdo, co, jak, kdy píše, jestli dal zobrazeno, jestli nás na Instragramu followuje zpátky nebo ne. Přestaňme plýtvat naší energií na všechny tyto dohady a raději se sejděme!… Já tu však nemluvím jen o řešení nějakých problémů, ale o komunikaci obecně. Každé psané písmeno je zavádějící! Opravdu… Zamysleme se… Naprosto každé slovo ztrácí oněch 93 % exprese té dané strany. Poskytuje to obrovský prostor k misinterpretaci naprosto na všech úrovních, ve veškeré komunikaci o čemkoli…

Vzpomínám si, jak byla jedna moje kamarádka uražená, že jí nějaký kamarád nedal follow zpět na Instragramu a byla z toho dotčená. Při osobní schůzce se dozvěděla, že ani na Instragramu není tolik aktivní a neví, co znamená „follow“ a proč by to měl dávat! Ano! A to se jednalo o mladého člověka! Já taky Instragram vůbec nepoužívám, byť tam profil mám… Mnozí z nás se v těch platformách prostě ani tolik nevyzná, protože v nich jednoduše nežijeme tak, jako žijeme v našem těle na naší osobní úrovni, v reálné komunikaci. Vím, že je to častokrát těžké, protože nám třeba nezbývá jiná komunikace, než ta elektronická… Ale pokud nám na té druhé straně tolik záleží, tak si alespoň volejme. I to přispěje v naší lepší komunikaci o 38 %… Osobní komunikaci však nikdy nic nenahradí a pokud se jí vzdáme, vzdáme se příležitosti naučit se komunikovat jako lidské bytosti mezi sebou a zbytečně se tím omezujeme. Omezujeme nejen svůj vlastní růst, rozvoj, potenciál ve společnosti… Ale omezujeme a ničíme tím i lásku k nám samotným i k lidem kolem nás – na kterých nám tolik záleží, když už si s nimi tolik chceme psát…

Nechala jsem se trochu unést, ale doufám, že jste zachytili to, co jsem se snažila říct, a inspirovala vás k tomu, abychom všichni více žili společně vedle sebe, reálně, fyzicky a energeticky. Ne skrze ty světelné krabičky, které nám mají sloužit, nikoli nás omezovat… 🙂

Vaše SonáyaOdkaz na eshop:

– Aktuální vizuál: https://www.fler.cz/zbozi/spiritualni-poezie-odpoj-se-plakat-velky-10065881

– Předchozí vizuál: https://www.fler.cz/zbozi/spiritualni-poezie-odpoj-se-plakat-maly-10065852

Odkaz na náhled na facebooku: https://www.facebook.com/nacitmese/photos/a.1987654841280525/2107985279247480/?type=3&theater