Báseň Synchronicita – Plakát s citáty

Je to jenom zdání?
Je to jenom náhoda?
Říkáš si jen: “Páni!”
Je to jenom příhoda?

Shoda okolností?
Je to “jenom tak”?
Na zastávce příští
čeká šedý mrak

Pochyb a výsměchů,
nevěřících hlav,
co v prázdném nádechu
směje se jak dav

Všech těch nevědomých,
smutných a zraněných,
všech těch ztrouchnivělých
větví poraněných

Křivdou a lží
nezáměrných.
Na okně mlží
řev zákeřných.

Řev všech bolestí,
tak už si odpusť…
Řev všech těch lstí.
Kořeny zapusť

Do čisté hlíny,
milující Matky,
do čisté špíny
pletoucí proutky

Tvé nové naděje,
nového přesvědčení.
Kam to vše spěje?
Nebuď tak přesvědčený…

Není to náhoda.
Je to tak.
Není to záhada.
Není to mrak.

Je to znamení,
světlo na Tvé cestě…
Je to prozření.
Na záhadném mostě

Přejdeš řeku
všech starých vzorců.
V pokleku
starých mudrců

Náhle ucítíš,
že to tak má být.
Hned se pomodlíš
a najdeš klid,

Harmonii, mír
věčného štěstí,
barevný vír
co Ti proklestí

Cestu vstříc k poslání,
pro které tu jsi,
cestu k nadání,
za něž jsi prosil,

Které jsi tak hledal,
dlouho a nevěřícně,
věčně bojoval
těžce a nebojácně.

Uvěř.
Je to tak…
Neřeš.
Není to mrak.

Je to čisté světlo.
Tak jako Ty.
Je to čiré moudro.
Jsou to květy

Božské lásky,
navždy věřící…
Jemně, dětsky
v sobě planoucí…

Motýlek – Nuataa Sonáya

Kupte si umělecký plakát s básní Synchronicita od Nuataa! 🙂