Báseň Tanči – Plakát s citáty

Napoj se.
Nech se unášet.
Propoj se.
Začni se vznášet.

Začni létat.
Jemně se hýbat.
Začni vzkvétat.
Své tělo líbat

Krásou rytmů,
tónů, melodií
divokých bubnů
co právě se míjí

S barevnou přítomností,
živoucí, pulzující,
s nádhernou skutečností
stále pozorující

Tvé křivky,
Tvé pohyby,
Tvé kroky,
Tvé záhyby.

Točí se.
Dokola, dokola…
Ztrácí se.
V davu plápolá

Vášnivě
Tvůj šat, Tvé vlasy,
bouřlivě
jen na Tobě visí

Oči údivu
nechápajícího
Tvou zálibu
nikdy nespícího

Svodobného draka,
lva řvoucího
na červená mraka,
větru sílícího

Každým posunem,
každým úderem,
každým zásunem,
každým vzdechem

Znějícím v uších
všech mužů, všech bytostí,
co si zaslouží
být Tvojí kořistí.

Jsi nespoutaná,
jsi svobodná,
navždy zmítaná
divoká šelma,

Tanečnice
zpocená, smyslná,
Kouzelnice
rozporuplná

Jednou milá,
jednou drzá,
slabá, silná,
navždy krásná…

Motýlek – Nuataa Sonáya

Kupte si umělecký plakát s básní Tanči od Nuataa! 🙂