Jak být šťastný? Napoj se na své vnitřní dítě

Ve svých předchozích článcích jsem se zmiňovala o vnitřním dítěti. Tento termín jste možná už slyšeli, pokud se zajímáte o spiritualitu či psychologii.  Ve svých článcích se inspiruji dílem Teal Swan, která mi ukázala, jak se svým vnitřním dítětem začít pracovat. Naše vnitřní dítě je cestou k našemu štěstí a k sebelásce. Ztratili jsme spojení sami se sebou a vnitřní dítě nám pomáhá ho znovu nalézt.

V článku o motivaci jsem se snažila nastínit, jak jsme od malička vedeni k tomu poslouchat všechny možné vnější hlasy, hlasy rodičů, autorit a dalších jiných bytostí, ale hlavně ne ten svůj vlastní. Možná se vám to bude zdát zvláštní, ale všichni jsme děti. I když jsme dospělí. Každý z nás v sobě má své vlastní vnitřní dítě. Je možné, že jste se od něj odpojili, respektive ho přestali poslouchat, ale je stále uvnitř vás. Ono je klíčem k vašemu štěstí. Ono je klíčem k tomu se dozvědět, co skutečně chcete a po čem toužíte. Náš dospělý je pouze dítětem, které bylo zformováno výchovou a společností, ale vnitřní dítě je ona netknutá nevinná část vás, která se raduje z maličkostí, která se na něco těší, která dělá věci prostě „jen tak pro radost“ – a onu radost skutečně cítí… Už víte, co myslím? Vidíte ten princip? Je jednoduchý… Často také říkáme frázi „Následuj své srdce.“ Tato fráze není ničím jiným než radou začít poslouchat, co vám ono čisté, nevinné, dobrotivé dítě uvnitř vás říká.

I když už jsme dospělí a i když už máme všelijaké ty „světské starosti“, stále máme rádi zábavu, stále máme rádi sdílení s jinými bytostmi, stále vzhlížíme k lidskosti a k jejím projevům. Když se podíváte na malé dítě, jak se směje, jak je šťastné, jak láskyplně objímá svou maminku, svého tatínka nebo jak z vlastní přirozenosti pomáhá ostatním, nostalgicky se rozvzpomenete na to, jaké to bylo být tím bezstarostným dítětem. Tak čistým a tak dobrým. Pohladí vás to na srdci a vykouzlí vám to úsměv na tváři. Někoho by v tuto chvíli mohlo napadnout, že děti jsou ale přeci často sobecké a kruté, ale pozor – pokud se zamyslíte, tak uvidíte, že dítě se začne takto chovat v případě, že v sobě cítí nějaký nedostatek – a důvody tohoto pocitu nedostatku mohou být všelijaké. Nyní je na nás, nakolik budeme schopní s tímto pocitem nedostatku pracovat a nakolik budeme schopní se sami na sebe a na své nevinné vnitřní dítě nacítit.

Když zavřete oči a představíte si sami sebe jako dítě, právě teď a tady, co děláte? Hrajete si a jste bezstarostní? Nic vás netrápí? Nebo se krčíte v koutě, bojíte se a pláčete? Není okamžiku ve vašem životě, kdy by vaše vnitřní dítě zmizelo a už by ho nebylo možné najít. Pokud jste přestali poslouchat tento vnitřní hlas, patřící vašemu dětskému já, může být pro vás obtížnější se na něj nacítit. Máme uvnitř sebe mnoho vnitřních hlasů a každý odpovídá rolím, které ve svém životě hrajeme. Jeden hlas může patřit roli partnera/partnerky, který vám říká, co dělat a co cítit ve vztahu, další hlas může patřit poslušnému dítěti, které poslouchá vnější autority a dělá vše, aby si „mohlo zasloužit lásku a uznání“, jiný hlas může patřit roli kamaráda/kamarády, který napovídá, co říkat a dělat, když se bavíte se svými přáteli… Je jich mnoho. Soustřeďme se nyní jen na onen dětský hlas uvnitř vás. Je odrazem vašeho autentického já, které je přirozeně aktivní, kreativní, ví, co chce, a ví, co ho činí skutečně šťastným… Mluvím tu o aspektu dětské nevinnosti a čistoty, která ještě není zformována názory ostatních, názory kultury a názory společnosti. Samozřejmě, že je toto téma diskutabilní, protože my tyto hodnoty podvědomě integrujeme a přijímáme je za vlastní, ale nyní se zkusme soustředit na tu největší možnou dětskou čistotu uvnitř nás. Všichni ji v sobě máme.

Pokud již víte, o čem tu vlastně mluvím, můžete si se svým vnitřním dítětem začít povídat. Pokud jste své vnitřní dítě dlouho neposlouchali, může být pro vás obtížné toto spojení znovu navázat. Zeptejte se svého dítěte uvnitř sebe, co by si přálo, co by chtělo, abyste udělali. Pokud je zraněné nebo se cítí izolovaně, může vám například říci, že chce obejmout, že chce, abyste tam pro něj prostě jen na nějakou dobu byli a konejšili ho. Dopřejte si tento okamžik. Dopřejte si příležitost se sami sebe zeptat a nacítit se na vaše nevinné dětské já. Dejte mu, co chce. Dejte mu, po čem touží, a uvidíte, jak je krásné. Jak jste VY krásní… 🙂 Jde o jednoduchou, ale velmi niternou a hlubokou meditaci, která vám pomůže znovu navázat spojení se svým vyšším já. A pokud si se svým vnitřním dítětem budete povídat často, uvidíte, jak je mocné. Toto je váš potenciál. Toto je důvod, proč tu jste.

Ptáte se, proč tu pořád mluvím o tom, že se prostřednictvím vašeho vnitřního dítěte můžete napojit na své vyšší já? Když nám byl vdechnut život, byli jsme čistou, nezanešenou energií. (Teorii karmy nyní nechme stranou, prosím.) Naši rodiče se nám snažili předat největší možné množství lásky, jak jen mohli. Snažili se nás vychovat tak, jak nejlépe mohli a předat nám vše dobré. Chtěli pro nás dobrý a šťastný život a činili tak na základě toho, co se naučili. Součástí tohoto procesu výchovy je i socializace, která nás vede k životu ve společnosti ostatních lidí. Tento proces se však často odehrává takovým způsobem, že naše vlastní autenticita, která ze základu není sobecká (!), je utlačována. Nevinnost dítěte se postupně vytrácí. Vytrácí se i jeho kreativita a jeho motivace, která je přirozeně poháněná pocitem štěstí a lásky. Pokud začneme naslouchat, co nám naše vlastní vnitřní dítě chce říci, budeme léčit svou duši. Duši, které (často nevědomě) bylo ubližováno a která si s sebou tato traumata nese jako velkou přítěž, které se ne a ne zbavit. A nemluvím tu nyní o těch „velkých traumatech“ z dětství, o kterých se mluví v západní psychologii. Mluvím tu o všech našich dosavadních opakujících se problémech. Pokud jste vypozorovali, že vaše problémy mají stále stejné jádro a ve vašem životě se stále opakují, jsou tyto problémy odrazy něčeho, co jste v sobě ještě nevyřešili, co jste v sobě nevyléčili. A protože je 80 % našich stínů vytvořeno do 16 let, ve většině případů se jedná o problémy, které pocházejí z dětství. A vězte – všichni je máme. Je naší celoživotní cestou se znovu napojovat na to, kým opravdu jsme. A znovu napojení na své vnitřní dítě vám tuto cestu značně ulehčí.

Někteří z vás si teď možná mohou ťukat na čelo a může se vám zdát být zbytečné se soustředit na své vnitřní dítě a na to, co vám říká. Tento koncept je však ve světě uznáván mnoha psychology a spirituálními učiteli a mě osobně velmi pomáhá. Pomáhá mi přijít na to, co skutečně chci, po čem toužím a co opravdu potřebuji. Pomáhá mi napojit se na tu lidskou část mne v té nejčistší formě… Mnoho lidí ji hledá celý život… Co říká vaše vnitřní dítě vám? 🙂

Jedna odpověď na “Jak být šťastný? Napoj se na své vnitřní dítě”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *