Výklad karet: pravda nebo lež? Aneb proč si myslím, že karty fungují

Věřte především svým pocitům a pracujte s nimi

ESOTERIKA A PRAVDA aneb jak přistupovat k informacím, které přicházejí z vnějšku a vyjadřují se o mně, o mém životě a mém prožívání? ? Mám dané informace (vč. karet) brát vážně, tak, že reflektují skutečnou pravdu, nebo ne? Můj názor je takový, že by nám nikdy nikdo neměl mluvit do našeho života v tom smyslu, že naše vnitřní pravda nám vždy jasně řekne, jak se cítíme, co si myslíme a jak na tom jsme. Názory z vnějšku nám vždy mohou posloužit jako inspirace a impuls k tomu, abychom se znovu podívali do svého nitra a zkontrolovali, jak se vůči dané situaci stavíme, co a jak cítíme. Měli bychom však věřit především naší vnitřní pravdě, tomu, co nám naše pocity říkají, nikoli tomu, co nám kdo řekne, ukáže, apod. V duchovním světě (a vlastně ve světě obecně) existuje velký risk toho, že pokud k někomu či k něčemu vzhlédneme jako k autoritě, budeme validovat více pravdu někoho / něčeho jiného, než svou vlastní pravdu. ☝️ Vždy si z toho vezměme pouze to, co nám opravdu slouží, co nám pomůže, co nás inspiruje.

Nikdy bychom neměli zanevřít na to, co nám naše vlastní nitro říká. Validujete své emoce? Dáváte jim hodnotu? I těm negativním? Jak s nimi pracujete? Pokud své emoce uznáváte a skutečně přijímáte (většina z nás to neumí), slouží vám k tomu, abyste nahlédli svou vnitřní pravdu – to, co je pro vás pravdivé a co ne, co se vám líbí a co ne, co chcete tvořit a co ne. Čím více budeme napojení na své nitro a svou vnitřní pravdu, tím méně budeme záviset na tom, co nám ohledně dané situace řeknou ostatní. Neříkám, že by nám nemělo záležet na tom, co nám ostatní říkají, protože nám může spousta věcí unikat. Pouze říkám, abychom zůstali ukotvení v sobě, nohama na zemi, a nevkládali veškerou důvěru v pravdivost vně. Čím více léčení uděláme, tím napojenější budeme na svou vnitřní pravdu. Postupným uzdravováním našich strachů, zvědomováním nevědomého a prosvětlováním temného budeme více a více propojení s naší pravdou. Je to však proces – celoživotní. Naše vnitřní pravda se neustále vyvíjí, každý den se učíme, každý den se uzdravujeme a jsme čím dál tím vědomější a moudřejší. Proto bychom měli s pravdou jako takovou vždy zacházet pokorně.

Naše vnitřní pravda a její odraz vně

Zpozorovala jsem, že čím větší hodnotu dávám své vnitřní pravdě, tím jasnější odraz přitahuji i ve svém okolí. Skvělým příkladem jsou právě karty. Než jsem jim začala věřit, ušla jsem velký kousek cesty. Jsem člověk se zdravým rozumem, alespoň se za něho považuji. Ráda věci rozebírám, analyzuji a svou mysl používám k tomu, abych chápala a léčila své emoce a učila se od nich. Prostě chci žít šťastný život, umět si život užívat v radosti a zároveň být uzemněná a chápat, co se ve mě děje a proč. Když jsem se seznámila se zákonem přitažlivosti a uvědomila si, že to, co jsem a vyzařuji, to také přitahuji (ale týká se to naší vědomé i nevědomé části ☝️ vč. všech nevědomých vzorců a přesvědčení), tím více pravdy jsem v kartách shledávala. Vždy však sloužily jako „reality check“, kontrolka k tomu, abych se podívala do sebe a řekla si, zda mi ta karta opravdu něco dává a ukazuje nebo ne.

Ohledně výkladu karet a kartářek jsem si mysela, že každý výklad lze vždy pozměnit tak, aby každému padl do noty, že je to stejně jenom o psychologii. A ano, mnohé kartářky jsou falešné a měli byste si dávat pozor, komu opravdu věříte! Začala jsem však věřit principu, na kterém katy fungují, když jsem začala studovat práci doktora Stanislava Grofa, zakladatele transpersonální psychologie, a Carla Gustava Junga, známého analytického psychologa. Oba hovoří o tom, že všichni jsme propojeni jakýmsi kolektivním nevědomím, které nám je všem společné. Toto kolektivní nevědomí je jakousi paměťovou bankou, ve které je vše obsažené.

Všechno je energie. My jsme energie, vše kolem nás je energie, i symboly jsou energie. Symboly reprezentují archetypy, vzory a principy, které jsou všem kulturám společné. Ať už mluvíme o archetypu života jako takového, archetypu mateřství, otcovství, archetypu milence, bojovníka nebo čarodějky… Všichni víme, o čem je řeč. A právě tyto archetypy jsou obsažené také v symbolech, které jsou zobrazené na kartách. Tím, že já, jakožto duše, která má energetické tělo, se tážu karet, které tuto energii symbolů vyzařují, cítím, jak mě energie podle vznesené otázky vede k odpovědi, která má být zodpovězena. Čím více jsem se začala zajímat o spiritualitu a žít vědomě, tím více jsem začala cítit energie v sobě a kolem sebe a rovněž i energii karet. Před každým výkladem si požádám o Vyšší pomoc a když nad kartami kroužím, cítím energii každé karty. Podle vznešené otázky mě pak má ruka k některým kartám přímo vede, od jiných mě naopak odtahuje. V tu chvíli na sobě samotné pociťuji opravdový důkaz, že výklad karet funguje, pokud je správně interpretován. Já sama si výklad karet dělám téměř každý den a někdy mě z toho až mrazí, jak výklad vždy odpovídá.

Karty mají dlouhou tradici a skýtají obrovskou moudrost. Je třeba k nim přistupovat s respektem a úctou. V propojení s nimi a s Vesmírem je možné se dobrat velkého poznání. Zobrazí nám vždy jen to, co jsme v tu chvíli připraveni vidět a co nám může pomoci. I kdyby se naprosto racionální člověk rozhodl se karet zeptat nebo si „prostě jen“ nějakou vytáhnout, tak to, co mu karta ukáže, může rázem změnit jeho život nebo alespoň zasít nějaké semínko. Ať už by to bylo jakkoli, karty nám vždy nabízí skvělou inspiraci k vlastní sebereflexi a introspekci. Čím více otevřenou mysl budeme mít, tím většího poznání se můžeme dobrat.

Buďte nohama na zemi

Věřím, že je v dnešní době bohužel dost lidí, kteří se nazývají kartářkami a ve skutečnosti si jen hrají s psychologií jednoduše zmanipulovatelných bytostí… Měli byste proto vždy dát na doporučení a svou intuici. Nicméně ať už se karet ptáme sami za sebe nebo nám odpověď zprostředkovává někdo jiný, vždy bychom měli být pevně nohama na zemi a odpověď nebrat jako absolutní pravdu. Proč? Protože každá pravda, která je vnímána, interpretována a vyjádřena, je vždy nějakým způsobem subjektivní. Někdy méně, někdy více, ale vlastního sebepoznání se člověk může vždy stejně dobrat jen sám. Každý by se měl řídit svým vlastním citem, hlasem v nitru, který nám jasně říká „ano“ nebo „ne“. My sami jsme vždy tvůrci své vlastní reality. Ostatní nás mohou jen inspirovat a dát nám určitý impuls, který nás probudí, ale otevřít oči už musíme sami.

Karty mohou být opravdu velmi mocný prostředek k tomu dobrat se odpovědi na naše otázky. Karty samy o sobě jsou bytostmi, které jsou vždy otevřené nám pomoci za každé situace. Ostatně samotné sezení s dobrou kartářkou může být daleko efektivnější terapií než sezení u předraženého psychologa, který je omezený vědeckým paradigmatem. Každému vyhovuje jiný druh karet, ale mě osobně oslovily karty šamanské – Šamanské orákulum a kosmické karty od Teal Swan. Jsou to ty nejsilnější karty, na které jsem kdy narazila. I text ke každé kartě je skutečně velmi trefný. 🙂

A jaké karty používáte vy? Chodíte k nějaké kartářce? Pokud vás článek zaujal a uvažujete nad tím zkusit výklad se mnou, přečtěte si více o tom, jak k výkladu přistupuji já:

S láskou

Vaše Nuataa Sonáya

nuataa sonaya_psycholog_terapeut_kartarka online