Báseň Dovol si… – Plakát s citáty

Dovol si
zavřít své oči.
Dovol si
svést se řečmi

O lásce,
o věčném štěstí…
V otázce
Tvé srdce buší…

Obává se
dalšího zranění.
Však vzdává se
božskému odpuštění…

Dovol si
otevřít své srdce.
Dovol si
přestat snažit se…

Přestat se trestat
stále se jen poměřovat.
Dovol si povstat
a začít následovat

Hlas svého života.
Hladí Tě.
Krásného světa.
Svádí Tě.

Nech se unášet
přítomným bytím.
Začni se nadnášet,
být čistým kvítím

Věčného mládí,
večné barevnosti.
V srdci Ti proudí
pocit té lehkosti,

Té jemné energie.
Proudí Tvým tělem.
Té blahé synergie…
Jsi božským světlem.

Pomalu i rychle,
něžně i vášnivě
uciť svým dechem
jak se bázlivě

Tvé ego rozplývá.
Jsi božskou přítomností.
V těle Ti ulpívá.
Jsi touhou, jsi jemností.

Jsi jedinečná.
Jsi tak krásná…
Bezpodmínečná.
Jaká pocta.

Jaká čest.
Všem těm bytostem…
Nech se svést
v duchu naprostém.

Usměj se,
oddej se maličkostem.
Poddej se
všem těm “hloupostem”

Pravdivým, upřímným.
Jsou Tvojí realitou.
Se srdcem skromným
jsou tou kreativitou

Jež tvoří život
melodií krásnou.
Je vzácný klenot.
Je Tvojí spásou.

Dovol si
být sama sebou.
Dovol si
být tou osobou

Co autenticky
září, tančí,
co prorocky
dopředu kráčí.

Dovol si
vystoupit z temnot.
Dovol si
začít žít svůj život.

Být centrem dění,
vášnivou Bohyní,
přítomným chvěním
smyslných vůní…

Motýlek – Nuataa Sonáya

Kupte si umělecký plakát s básní Dovol si od Nuataa! 🙂

Báseň Synchronicita – Plakát s citáty

Je to jenom zdání?
Je to jenom náhoda?
Říkáš si jen: “Páni!”
Je to jenom příhoda?

Shoda okolností?
Je to “jenom tak”?
Na zastávce příští
čeká šedý mrak

Pochyb a výsměchů,
nevěřících hlav,
co v prázdném nádechu
směje se jak dav

Všech těch nevědomých,
smutných a zraněných,
všech těch ztrouchnivělých
větví poraněných

Křivdou a lží
nezáměrných.
Na okně mlží
řev zákeřných.

Řev všech bolestí,
tak už si odpusť…
Řev všech těch lstí.
Kořeny zapusť

Do čisté hlíny,
milující Matky,
do čisté špíny
pletoucí proutky

Tvé nové naděje,
nového přesvědčení.
Kam to vše spěje?
Nebuď tak přesvědčený…

Není to náhoda.
Je to tak.
Není to záhada.
Není to mrak.

Je to znamení,
světlo na Tvé cestě…
Je to prozření.
Na záhadném mostě

Přejdeš řeku
všech starých vzorců.
V pokleku
starých mudrců

Náhle ucítíš,
že to tak má být.
Hned se pomodlíš
a najdeš klid,

Harmonii, mír
věčného štěstí,
barevný vír
co Ti proklestí

Cestu vstříc k poslání,
pro které tu jsi,
cestu k nadání,
za něž jsi prosil,

Které jsi tak hledal,
dlouho a nevěřícně,
věčně bojoval
těžce a nebojácně.

Uvěř.
Je to tak…
Neřeš.
Není to mrak.

Je to čisté světlo.
Tak jako Ty.
Je to čiré moudro.
Jsou to květy

Božské lásky,
navždy věřící…
Jemně, dětsky
v sobě planoucí…

Motýlek – Nuataa Sonáya

Kupte si umělecký plakát s básní Synchronicita od Nuataa! 🙂

Báseň Tanči – Plakát s citáty

Napoj se.
Nech se unášet.
Propoj se.
Začni se vznášet.

Začni létat.
Jemně se hýbat.
Začni vzkvétat.
Své tělo líbat

Krásou rytmů,
tónů, melodií
divokých bubnů
co právě se míjí

S barevnou přítomností,
živoucí, pulzující,
s nádhernou skutečností
stále pozorující

Tvé křivky,
Tvé pohyby,
Tvé kroky,
Tvé záhyby.

Točí se.
Dokola, dokola…
Ztrácí se.
V davu plápolá

Vášnivě
Tvůj šat, Tvé vlasy,
bouřlivě
jen na Tobě visí

Oči údivu
nechápajícího
Tvou zálibu
nikdy nespícího

Svodobného draka,
lva řvoucího
na červená mraka,
větru sílícího

Každým posunem,
každým úderem,
každým zásunem,
každým vzdechem

Znějícím v uších
všech mužů, všech bytostí,
co si zaslouží
být Tvojí kořistí.

Jsi nespoutaná,
jsi svobodná,
navždy zmítaná
divoká šelma,

Tanečnice
zpocená, smyslná,
Kouzelnice
rozporuplná

Jednou milá,
jednou drzá,
slabá, silná,
navždy krásná…

Motýlek – Nuataa Sonáya

Kupte si umělecký plakát s básní Tanči od Nuataa! 🙂

Báseň Zavři oči své – Plakát s citáty

Posaď se.
Zavři své oči.
Zastav se.
Čas klidně běží…

Dýchej.
Pomalu. Měkce.
Nechej
jemně a lehce

Své srdce bít,
své tělo hýbat,
na chvíli žít
a jenom dýchat.

Nahoru, dolu,
v rytmu dechu,
sami i spolu,
pusťme tu pýchu.

Pusťme vše negativní.
Pusťme vše těžké.
Buďme teď senzitivní
na všechno božské

Co k nám přichází,
co je v nás…
Nikdy neodchází
krásná zář

V našich srdcích,
pulzuje věčností
i v našich koncích
stálou věrností.

Dýchejme pomalu,
pravidelně.
Uciťme víru,
co v nás tajně

Zaseje semínko
lásky a naděje.
Cítíš? Je blizounko.
Srdce se chvěje.

Každým nádechem
přijímáme život.
Každým výdechem
zažíváme přerod

V čistí, světlejší,
vědomou bytost,
stále zářivější
božskou svatost.

Uvědomme si,
jak jsme mocní.
Zvědomme si,
jak jsme vzácní.

Začněme milovat
svou vlastní podstatu.
Začněme promlouvat
k vlastnímu zázraku

Života v nás.
Začněme už žít.
Važme si krás.
Dovolme si být.

Dovolme si proudit
přítomně, vědomě,
jenom se vlnit,
světle i temně.

Začněme přijímat.
Začněme dýchat.
Lásku pojímat,
prostě se nechat

Vést naší intuicí,
naším Vyšším já,
cestu nám věštící.
Právě teď volá

Po naší přítomné
lásce a pozornosti,
po naší jemné
i silné oddanosti…

Motýlek – Nuataa Sonáya

Kupte si umělecký plakát s básní Zavři oči své od Nuataa! 🙂

Pohlaďme se

Propoj se
se svým tělem.
Neboj se
být světlem,

Bohem, Bohyní,
chrámu svého.
Ve zlaté síni
naprostého

Klidu, míru,
síly, vášně,
Jinga, Jangu,
živé pouště

Kvetoucí, pulzující,
barevné, plodné,
se srdcem bijící,
teplé i chladné.

Tělo je součástí,
našeho bytí.
Samo je bytostí,
živoucí kvítí.

Je naší inkarnací,
naším odrazem.
Je naší existencí,
naším obrazem.

Neoddělujme se od něj,
nedistancujme se.
Neseparujme se od něj,
dotkněme se

Sebe samých,
pohlaďme se
našich kůží,
uviďme se

V jednotě se vším.
To je realita.
Nástrojem Božím,
není to ulita.

Není to vězení.
Neničme se.
Je to požehnání.
Uciťme se.

Poučme se.
Vnímejme své tělo.
Naučme se
cítit své teplo.

Je svobodné,
je krásné,
je plodné,
je vroucné.

Tak už se odprosťme
od všech těch omezení.
Tak už se probuďme,
najděme vysvobození

Od naučených hodnot,
pravidel, konvencí,
naše tělo je klenot
čistotou zářící…

 

Motýlek

 

Odkaz na eshop: https://www.fler.cz/zbozi/spiritualni-poezie-pohladme-se-plakat-velky-10177960

Odkaz na náhled na facebooku: https://www.facebook.com/nacitmese/photos/a.1987654841280525/2052110874834921/?type=3&theater

 

Báseň Hraj si – Plakát s citáty

K čemu by to bylo?
Děláš si legraci?
Všechno v nás zvadlo,
jsme tu jen pro práci.

Neumíme milovat
své vlastní nitro.
Umíme jen žalovat.
Ztrácíme dobro

Ve svém srdci.
Všechno jenom měříme.
Je to k pláči.
Však zarytě věříme…

Nevidíme za oponu.
Nechápeme souvislosti.
Budujeme clonu
proti vlastní tvořivosti.

Bojíme se.
Porovnáváme se.
Děsíme se.
Vysmíváme se.

Neodvážíme se
vystoupit z paradigmatu.
Sami poutáme se.
Pak divíme se záchvatu

Zoufalství, prázdnoty…
Nevíme kudy.
Z racionality
stavíme ledy.

Ukaž mi důkazy!
Ukaž mi čísla!
Jsme jako “bozi”
jejichž slabá síla

Snaží se porazit
bezmeznou radost.
Snaží se pokazit
barevnou věčnost

Hravé fantazie
inspirující,
stálé naděje
pozorující

Tvé vnitřní dítě
šťastné, kreativní,
Nevinné poupě,
prosté, perspektivní…

Tak už si hraj.
Tam najdeš sebe.
Tam je Tvůj ráj.
Tam je Tvé nebe.

Odhoď své pochyby.
Odhoď své meze.
Všechno se vytříbí,
Ty potom blaze

Uvidíš svůj potenciál.
Své vlastní poselství.
To, co sis přál
už od svého dětství…

Motýlek – Nuataa Sonáya

Kupte si umělecký plakát s básní Hraj si od Nuataa! 🙂

Báseň Jednota – Plakát s citáty

Všichni jsme součástí
jednoho celku.
Všichni chceme štěstí
v každém věku…

Všichni kráčíme
stejnou cestou.
Všichni klíčíme,
semínka rostou

Vstříc slunci.
Vstříc k nebi.
V našem srdci
cítíme z hloubi

Naší čisté duše
zárodek podstaty.
Je Tvoje, je naše,
je zlaté hodnoty.

Všichni cítíme.
Všichni dýcháme.
Všichni svítíme.
Všichni boucháme

Na božskou bránu.
Chceme to samé…
Součástí plánu
je to kouzelné

Cítění lásky,
jejího potenciálu,
vyhladit vrásky
tradičního rituálu.

Vyléčit rány,
prosvítit stíny,
z bílého černý,
z černého bílý…

Chyťme se za ruce.
Kráčejme společně.
Chyťme se za srdce.
Pociťme bezděčně

Tu lásku a sílu
společné hodnoty.
Buďme tu spolu.
Oni, my, já i Ty…

Motýlek – Nuataa Sonáya

Kupte si umělecký plakát s básní Jednota od Nuataa! 🙂

Propoj se

Zavíráš oči.
Usmíváš se.
Tvé srdce tančí.
Posouváš se

Vstříc svému bytí
Vstříc lásce a radosti.
Kráčíš svou poutí,
kráčíš tou věčností

Něžného napojení
pulzujícího,
božského propojení
vibrujícího

Světlem a mírem,
barevností…
Na moři širém
vědomostí

Pluješ rychlostí
přítomného okamžiku,
Záříš milostí.
Jsi dítě zázraku.

Jsi nadějí,
bytostí věčnou.
Jsi šlépějí.
Slzy Ti tečou

Po horké tváři.
Rozpínáš se.
Tvé srdce září.
Poznáváš se.

Jsi Bohem.
Jsi Jeho reflexí.
Jsi kruhem
božského poselství…

Motýlek

 

Odkaz na eshop: https://www.fler.cz/zbozi/spiritualni-poezie-propoj-se-plakat-velky-10065921

Odkaz na náhled na facebooku: https://www.facebook.com/nacitmese/photos/a.1987645607948115/1989084681137541/?type=3&theater

Báseň Dotek Boží – Plakát s citáty

Už svítá.
Už přichází den.
Vše vzkvétá.
Je to jako sen.

Cítíš to?
Chce Tvé bytí.
Vidíš to?
Vždy se vrátí.

Ať už jsi na kraji
nebo na začátku,
vždy přijde potají
jako na počátku…

Cítíš Ho dechem.
Cítíš Ho vůní.
Cítíš Ho vzduchem.
Cítíš Ho chvěním,

Vibrací okamžiku,
světla i tmy,
vibrací prožitku,
všichni jsme dětmi

Šivy a Šakti,
Jinga a Jangu.
Ucítíš jak Ti
v sílícím proudu

Bije Tvé srdce.
Raduješ se.
Směješ se měkce.
Ponořuješ se

Do svého nitra,
vnitřního bytí,
to je Tvá mantra,
to je Tvé kvítí…

Květina vzkvétá,
pečuj o ni.
Nevinná nahota
citů pro ni

Odzbrojuje Tě.
Nechej se…
Osvětluje Tě.
Oddej se…

Srdce promlouvá.
Napovídá Ti.
Naději Ti dává.
Cítíš to štěstí?

Dotýká se Tě
ruka Boží.
Právě hladí Tě
ti, co Tě střeží.

Jsou tu pro Tebe.
Nejsi tu sám.
Jsi světlo nebe.
Já pro Tebe mám

Poselství radostné.
Podívej se.
Je to tak prosté.
Usmívej se

Na přítomnost
Vše je tak, jak má být.
Na skutečnost,
že už nemusíš snít.

Jenom se naciť
na světlo svého srdce.
Prostě jen uciť
jak vede Tě k lásce…

Motýlek – Nuataa Sonáya

Kupte si umělecký plakát s básní Dotek Boží od Nuataa! 🙂

Báseň Šakti – Plakát s citáty

Přijmi svou ženskost.
Přijmi svou krásu.
Přijmi svou lehkost,
co kolem pasu

Vine se jak víla,
jemná a ladná.
To je Tvá síla,
ne, není chladná…

Je hřející.
Je láskyplná.
Je přející.
Může být volná

Kdykoli chce,
kdykoli to ucítí…
Pak měkce
náhle Ti zasvítí.

Miluje, dává,
tvoří a tančí,
jemně se míhá
ve Tvých očích.

Za ruku bere Tě.
“Pojď se mnou.”
Svou krásou vede Tě
“Buď se mnou.”

Hladí Tě po tváři:
“Uvolni se.”
Očí jí zazáří:
“Nadechni se.”

Usmívá se.
Nic nečeká.
Nezvdává se
Teď protéká

Tvým srdcem.
Ona je TY.
Je rádcem
dobroty,

Lásky a míru,
tvořivosti,
ženského daru,
blaženosti…

Motýlek – Nuataa Sonáya

Kupte si umělecký plakát s básní Šakti od Nuataa! 🙂